หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง SML

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สวปอ.มส. SML 1

กิจกรรมวันที่  25 มกราคม 2563
                
              ในวันที่ 25 มกราคม 2563 เป็นวันที่ 3 ของ SML 1 และเป็นวันแรกที่หมู่ลูกเสือจะรับผิดชอบกิจกรรมทั้งปวง โดยวันนี้หมู่เหยี่ยวรับหน้าที่นี้
              
              ในวันนี้จะมีการอบรมตั้งแต่เช้า คือ
              09.30 – 12.00 น.        แนวความคิดด้านความมั่นคง โดย พล.อ. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์
              13.30 – 15.30 น.        สถานการณ์โลกและสถานการณ์ภูมิภาค โดย คุณฉัตรพงศ์ ฉัตราคม
              16.00 – 18.00 น.        โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปทั้งเศรษฐกิจและสังคมมีอะไรที่ต้องพึงระวัง โดยคุณทนง ขันทอง
              18.30 น. เป็นต้นไป        งานเลี้ยงอาหารค่ำ

                การบรรยายวันนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้เรื่องความมั่นคงแห่งชาติต่อไป และจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการถกแถลง ครั้งที่ 1 เรื่องการประเมินภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
              
              ทั้งนี้ประวัติผู้บรรยายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

เอกสารประกอบการบรรยาย (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด)

 


1.เอกสารประกอบการบรรยาย "เก็บเงินหรือเก็บทองดี" (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด)

2.เอกสารประกอบการบรรยาย "วาระโลกใหม่" (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด)

Visitors: 14,639