กิจกรรมวันที่ 25 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ สวปอ.มส. SML 1

กิจกรรมวันที่  25 มกราคม 2563

                ในวันที่ 25 มกราคม 2563 เป็นวันที่ 3 ของ SML 1 และเป็นวันแรกที่หมู่ลูกเสือจะรับผิดชอบกิจกรรมทั้งปวง โดยวันนี้หมู่เหยี่ยวรับหน้าที่นี้

                ในวันนี้จะมีการอบรมตั้งแต่เช้า คือ
                09.30 – 12.00 น.                   แนวความคิดด้านความมั่นคง โดย พล.อ. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์
                                                  เอกสารประกอบการบรรยาย คลิิ้กเพื่อดาวน์โหลด)                                        13.30 – 15.30 น.                 สถานการณ์โลกและสถานการณ์ภูมิภาค โดย คุณฉัตรพงศ์ ฉัตราคม
              16.00 – 18.00 น.                   โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปทั้งเศรษฐกิจและสังคม มีอะไรที่ต้องพึงระวัง 
                                                  โดย คุณทนง ขันทอง

                การบรรยายวันนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้เรื่องความมั่นคงแห่งชาติต่อไป และจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการถกแถลง ครั้งที่ 1 เรื่องการประเมินภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

             ทั้งนี้ประวัติผู้บรรยายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 เอกสารประกอบการบรรยาย "เก็บเงินหรือเก็บทองดี" (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด)
เอกสารประกอบการบรรยาย "วาระโลกใหม่" (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด)

Visitors: 57,692