กิจกรรมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

                                       ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2563

 SML 1 ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกลุ่มสาระวิชาที่ 1 ความมั่นคงแห่งชาติที่ยั่งยืน มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

12.00 อาหารกลางวัน
13.30 - 15.00   

“ความมั่นคงแห่งชาติอย่างยั่งยืน” บรรยายโดย ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล 
ประวัติผู้บรรยายและบทบรรยายตามแนบ 
ประวัติผู้บรรยาย(คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด)
เอกสารประกอบการบรรยาย(คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด)
ทั้งนี้ ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล เป็นนักคิดและนักเขียนที่สำคัญมีผลงานหนังสือ Best Seller คือ “กฎแห่งทางลัด 40 กูรูโลก”
หนังสือกฎแห่งทางลัด 40กูรูโลก  ที่ขาดตลาด พิมพ์เพิ่มแล้ว มีรายการพิเศษ  กดดูที่นี่
ความสำเร็จในชีวิต​-ทำได้ไม่ยาก  


 

16.00 - 18.00 สรุปสาระกลุ่มวิชาที่ 1 “ความมั่นคงแห่งชาติอย่างยั่งยืน” โดยฝ่ายวิชาการ สวปอ.มส. SML1


Visitors: 57,692