พิธีปิดการอบรมหลักสูตร สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 1600 น. พล.อ. พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Visitors: 57,688