เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ TNN2 ผลิตและเผยแพร่รายการ "คิดเพื่อชาติ" ณ ห้องรับรอง 11 ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย

 
 

 

 

 

 

Visitors: 39,129