หมายเหตุ : สถานที่สอบสัมภาษณ์ = อาคารอเนกประสงค์ วปอ. (ห้อง 321)

 

(ประกาศผลการสอบ สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 4 ภายในเดือน ก.ย.65 )

 


 

Visitors: 88,645