• ประกาศสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การรายงานตัวเข้ารับการอบรมฯ และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสาหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML รุ่นที่ ๑) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  • พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน_๑๙๑๑๐๔_0021.jpg
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๐๐ น. พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(๑) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันรา...
  • 100623.jpg
   เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร...
  • 44cb83c1-5043-4452-a16a-c054196dd23d_resize
   พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุณาเป็นประธานในพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ ๒๙ ปี ณ ห้องป...
  • ANDCT NEWS.jpg
   หัวข้อข่าว แหล่งข่าว 27/08/2017 พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ เข้าร่วมงานขอเชิญร่วมบริจาคโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานอำนวยการหลักสูตรการบ...
Visitors: 12,172