กิจกรรมวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารประกอบการบรรยาย (พ.2)
เอกสารประกอบการบรรยาย (2-1)

ประวัติผู้บรรยาย

 

เอกสารประกอบการบรรยาย (2-2)
ประวัติผู้บรรยาย


 

ด้วยความรักและห่วงใยจาก
หมู่เหยี่ยว

 

ขอเชิญพี่ ๆ นักศึกษาหลักสูตร สวปอ.มส.SML1ทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ

"รู้เท่าทัน ป้องกัน และรวมพลังแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)"

โดย นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ( พี่สันต์ หมู่เหยี่ยว ) ผอ.สำนักการแพทย์ กทม.

ในวันเสาร์ที่ 29 ก.พ.2563 
เวลา 13:00 น.-13:30 น.
ณ ห้องประชุม วปอ.

เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และจุดประกายให้ SML1 ได้ต่อยอดความคิด นำไปสู่การขยายผลที่เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป

 

Visitors: 57,694