รายการคิดเพื่อชาติ ตอน เทคโนโลยีทางการทหารในสงครามสมัยใหม่ของไทยบนพื้นฐานของภาคเอกชน

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน เทคโนโลยีทางการทหารในสงครามสมัยใหม่ของไทยบนพื้นฐานของภาคเอกชน แขกรับเชิญ พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 2 ก.ค.66

 

Visitors: 162,616