หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML)

หน้าหลัก

เกี่ยวกับหลักสูตร

คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร

ที่ปรึกษาหลักสูตร

ที่ปรึกษาวิชาการ

อาจารย์ประจำหมู่

หลักสูตร สวปอ.มส. SML

คลังความรู้

ติดต่อเรา


 มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อนักศึกษาแพทย์และกองทุนผ่าตัดหัวใจของแพทย์รามาธิบดี #บริษัทชวรักษ์จำกัด

นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผอ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามประธานที่ปรึกษาบริษัท ชวรักษ์ จำกัด ร่วมกันกับพลเอก​ อรรถนพ ลาภชุ่มศรี​​ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) นำทีมคณะนักศึกษาผู้อบรม ​​​​​​หมู่เสือ5 สำหรับ​ผู้บริหาร​ระดับสูง​ (ส​วปอ.มส.SML) รุ่นที่​ 5 ร่วมกันบริจาคเพื่อมูลนิธิรามาธิบดี

 

พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 5/2566


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  เวลา 09.30 พล.อ.อ. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผบ.สปท. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 5/2566 หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ของสโมสรลูกเสือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5

 วันที่ 4  พฤศจิกายน 2566  ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) พล.อ. ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.ทสส./นายกสมาคมวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 5 ณ หอประชุม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พิธีปฐมนิเทศหลักสูตร​การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง​ (ส​วปอ.มส.SML) รุ่นที่​ 5 

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม​ 2566 พลเอก​ อรรถนพ ลาภชุ่มศรี​​ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง​ (ส​วปอ.มส.SML) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศหลักสูตร​การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง​ (ส​วปอ.มส.SML) รุ่นที่​ 5 โดย​ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร​ในพระบรมราชูปถัมภ์​ ณ​ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร​ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ​ โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการวิชาการ​ ที่ปรึกษาวิชาการ​ ที่ปรึกษาหลักสูตร​ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่ลูกเสือ เข้าร่วมพิธี หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง​ (สวปอ.มส.SML) เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้​ ความเข้าใจ​ ประสบการณ์​ และทักษะเกี่ยวกับวิทยาการและการบริหารความมั่นคง​ ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง​ เศรษฐกิจ​ สังคม​ จิตวิทยา​ การทหาร​ วิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​ การพลังงาน​ ทรัพยากรธรรมชาติ​ และสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงผลประโยชน์แห่งชาติ​ รวมทั้งความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ​ ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษา​ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ครอบคลุมในทุกมิติ เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ รวมไปถึงการเสริมสร้างเครือข่ายที่จะมุ่งทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

 สวปอ.มส.SML​5 ร่วมชม​ภาพยนตร์​ “สัปเหร่อ” เพื่อสนับสนุน​ Soft​ Power ไทย

 

27 ตุลาคม​ 2566 พลเอก​ อรรถนพ ลาภชุ่มศรี​​ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) นำทีมคณะผู้บริหารและนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง​ (วปอ.มส.SML) รุ่นที่​ 5 ร่วมชมภาพยนตร์ไทย​ เรื่อง​ “สัปเหร่อ” ​ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของภาคอีสานผ่านสายตาของคนรุ่นใหม่โดยถือว่าเป็นหนึ่งใน  Soft Power ที่รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันสู่เวทีสากล​ โดยเฉพาะการที่ผู้กำกับและทีมงานภูมิใจในวิถีชีวิตของตนเอง

 

 VDO คำกล่าว  
"วันปฐมนิเทศ"


คู่มือเขียนบทความทางวิชาการ

เกี่ยวกับหลักสูตร

 วัตถุประสงค์หลักสูตร

ปรัชญาการศึกษา

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

โครงสร้างหลักสูตร

ทำเนียบรุ่น

ตารางเรียน


สวปอ.มส. SML  Official Line

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 156,628