ประกาศรับสมัครหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง

รับสมัคร : 24 มิ.ย. - 31 ส.ค. 67

** ปรับคุณสมบัติช่วงอายุ เป็น 45-63 ปี **

**  ขยายเวลารับสมัคร : 24 มิ.ย. - 31 ส.ค. 67  **

_______________________________________________________________

             ส่งเอกสารที่ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ :  ก.ย. 67

          สัมภาษณ์ : ก.ย. 67

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ก.ย. 67

          รายงานตัวและปฐมนิเทศ : ต.ค. 67

      ค่าธรรมเนียม        

          ศิษย์เก่า  55,000 บาท 

          ข้าราชการทหาร ตำรวจ  55,000  บาท และค่าสมัครสมาชิกสมาคม วปอ.ฯ 2,000 บาท

          ข้าราชการพลเรือน  55,000 บาท และค่าสมัครสมาชิกสมาคม วปอ.ฯ 2,000 บาท

          รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ 80,000 บาท และค่าสมัครสมาชิกสมาคม วปอ.ฯ 2,000 บาท 

          เอกชน 120,000 บาท และค่าสมัครสมาชิกสมาคม วปอ.ฯ 2,000 บาท

      คุณสมบัติผู้สมัคร                    < CLICK HERE >

          สนใจสมัครคลิกที่นี่ >

          หนังสือรับรองต่อสถาบันและข้อมูลส่วนบุคคล >

 

กิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

Visitors: 162,619