รายการคิดเพื่อชาติ ตอน อุตสาหกรรมกับเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน อุตสาหกรรมกับเศรษฐกิจเพื่ออนาคต แขกรับเชิญ ดร.รัฐนันทน์ เชนสิริเมธีกุล นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 4 และคุณสุขวรรณ สุทธิวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4  เมื่อวันที่ 1 ก.ค.66

 

Visitors: 150,704