การบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิ.ย.๖๖ เวลา ๑๐๐๐ คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 162,621