พิธี​ปิด​การอบรม​หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่​ 4​

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด​/นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ปิด​การอบรม​หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่​ 4​ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ​ "คิดเพื่อ​ชาติ" เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.66

Visitors: 162,618