รายการคิดเพื่อชาติ ตอน สมาคมแม่บ้านทหารบก มุ่งช่วยเหลือกำลังพล ตามมาตรา 35

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน สมาคมแม่บ้านทหารบก มุ่งช่วยเหลือกำลังพล ตามมาตรา 35 แขกรับเชิญ พลโท นพดล มังคละทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร (ฝ่ายวิชาการ) หลักสูตร สวปอ.มส.SML, พลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก, คุณกฤตยา จันทร์สว่าง อุปนายกสมาคม ผู้รับผิดชอบโครงการ, พลตรี มานพ แฝดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวฝ่ายกำลังพล ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก และพลตรีนายแพทย์พิชัย แสงชาญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ช่วยราชการกองจิตเวชและประสาทวิทยา ร.พ. พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 66

 

Visitors: 162,621