รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การพัฒนาภาคการเกษตรไทย สู่เกษตรมูลค่าสูง

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การพัฒนาภาคการเกษตรไทย สู่เกษตรมูลค่าสูง แขกรับเชิญ คุณฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.66

 

Visitors: 156,628