รายการคิดเพื่อชาติ ตอน นโยบายเร่งด่วนที่คาดหวังจากรัฐบาลใหม่

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน นโยบายเร่งด่วนที่คาดหวังจากรัฐบาลใหม่ แขกรับเชิญ คุณเชาวลิต ลีลาศิวพร  นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.66

Visitors: 162,613