รายการคิดเพื่อชาติ ตอน พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในชนบท

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในชนบท แขกรับเชิญ : คุณธงชัย โชคถนอมทรัพย์ นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 คุณพิเศษศักดิ์ ภักดีเทวา นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.66

Visitors: 154,181