รายการคิดเพื่อชาติ ตอน รวมพลัง...คิดเพื่อชาติ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน รวมพลัง...คิดเพื่อชาติ แขกรับเชิญ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 20 พ.ค.66

Visitors: 156,625