รายการคิดเพื่อชาติ ตอน โครงการพัฒนาเยาวชน กองบัญชาการกองทัพไทย

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน โครงการพัฒนาเยาวชน กองบัญชาการกองทัพไทย แขกรับเชิญ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 14 พ.ค.66

Visitors: 156,628