รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ยุทธศาสตร์ชาติ กับ กีฬาเพาะกาย

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ยุทธศาสตร์ชาติ กับ กีฬาเพาะกาย แขกรับเชิญ ดร.ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณทศพล ชื่นชม นักกีฬาเพาะกายทีมชาติ คุณนัทธวัฒน์ ศรีบุรีรักษ์ นักกีฬาเพาะกายทีมชาติ และคุณดลพร แทนบุญไพรัช นักกีฬาเพาะกายทีมชาติ เมื่อวันที่ 13 พ.ค.66

Visitors: 162,620