รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ยุทธศาสตร์ Soft Power อาหารไทย

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ยุทธศาสตร์ Soft Power อาหารไทย แขกรับเชิญ คุณอรรถการ ตฤษณารังสี นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อ วันที่ 7 พ.ค.66

Visitors: 150,699