รายการคิดเพื่อชาติ ตอน รณรงค์เลือกตั้งปี 2566

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน รณรงค์เลือกตั้งปี 2566 แขกรับเชิญ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 6 พ.ค.66

 

Visitors: 156,622