รายการคิดเพื่อชาติ ตอน เทคโนโลยีทางการเงินกับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน เทคโนโลยีทางการเงินกับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน แขกรับเชิญ ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จํากัด เมื่อวันที่ 30 เม.ย.66

Visitors: 156,619