รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บำบัดยาเสพติด คืนคนรักสู่ครอบครัว

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน บำบัดยาเสพติด คืนคนรักสู่ครอบครัว แขกรับเชิญ ดร.ญดา ถาวร นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่4 ตัวแทน กลุ่มวิชาสังคมจิตวิทยา3 คุณจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่4 ตัวแทน กลุ่มวิชาสังคมจิตวิทยา3 เมื่อวันที่ 23 เม.ย.66

Visitors: 162,622