รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอนการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว แขกรับเชิญ ดร.อณัญญา อินพุ่ม ตัวแทน กลุ่มวิชาการการเมือง 2 นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่4 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.66

Visitors: 156,621