การประชุมเตรียมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ ๒๑ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๓๐๐  พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์  ผอ.สวม.วปอ.สปท./กรรมการและนายทะเบียน สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  สมาชิกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ  ณ  ห้องรับรอง  ชั้น ๔ วปอ.สปท. โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก สส.ทหาร มาร่วมวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการพัฒนาให้มีความทันสมัยเป็นมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุด

Visitors: 150,707