รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ทิศทางการต่างประเทศของไทย ในบริบทระเบียบโลกใหม่

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ  ตอนทิศทางการต่างประเทศของไทย ในบริบทระเบียบโลกใหม่ แขกรับเชิญ คุณเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์  อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 เม.ย.66

 

Visitors: 150,702