รายการคิดเพื่อชาติ ตอน อนาคตโทรทัศน์ไทย ไปทางไหนดี ?

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ  ตอนอนาคตโทรทัศน์ไทย ไปทางไหนดี ? แขกรับเชิญ  ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 เม.ย.66

Visitors: 154,181