รายการคิดเพื่อชาติ ตอน อนาคตเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางวิกฤต ธนาคารสหรัฐและยุโรป

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน อนาคตเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางวิกฤต ธนาคารสหรัฐและยุโรป แขกรับเชิญ ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 เม.ย.66

Visitors: 156,628