รายการคิดเพื่อชาติ ตอน สวปอ.มส. หลักสูตรเพื่อความมั่นคงของชาติ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน " สวปอ.มส. หลักสูตรเพื่อความมั่นคงของชาติ" แขกรับเชิญ พล.อ.สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง(สวปอ.มส.SML)

Visitors: 162,617