รายการคิดเพื่อชาติ ตอน เมื่อเราต้อง disrupt ตนเอง

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน เมื่อเราต้อง disrupt ตนเอง แขกรับเชิญ  นางสุรางคณา วายุภาพ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีเทค เทค  คัมปะนี จำกัด

Visitors: 162,618