รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ภารกิจหอการค้ากับการพัฒนาเมืองรอง

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ภารกิจหอการค้ากับการพัฒนาเมืองรอง แขกรับเชิญ ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 18  มี.ค.66

Visitors: 156,628