คณาจารย์ และ นศ.หลักสูตร สวปอ.มส.SML 4 ศึกษาดูงาน ณ กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ

คณาจารย์ และ นศ.หลักสูตร สวปอ.มส.SML 4 ศึกษาดูงาน ณ กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 10 มี.ค.66

Visitors: 150,700