รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ท่าอวกาศยานในประเทศไทย

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอนท่าอวกาศยานในประเทศไทย แขกรับเชิญ ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  เมื่อวันที่ 11 มี.ค.66

Visitors: 162,620