พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร สวปอ.มส.SML รุ่นที่ ๔

วันศุกร์ที่ ๔ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๔๕ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส./นายกสมาคม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ ๔ จำนวน ๒๕๐ คน โดยมี คณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ผบ.สปท. และ ผอ.วปอ.สปท. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 150,707