กิจกรรมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ

       การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ของหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือวชิรวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

 

 

 

Visitors: 146,670