รายการร่วมคิดเพื่อชาติ ตอน วิวัฒนาการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

วันเสาร์ที่  8 มิ.ย. 67. เวลา 2030* สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการร่วมคิดเพื่อชาติ
ตอน วิวัฒนาการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ แขกรับเชิญ • นภัสร์ญลักษณ์  ทองบริบูรณ์ บริษัท สปริงซ์ซีน จำกัด

 

Visitors: 162,621