รายการคิดเพื่อชาติ ตอน SMEs ไทยกับนโยบาย Soft Power

วันอาทิตย์ ๗ เม.ย. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)
จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน SMEs ไทยกับนโยบาย Soft Power แขกรับเชิญ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 156,621