รายการคิดเพื่อชาติ ตอน โครงการจัดรูปที่ดินชายทะเลบางขุนเทียน

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน โครงการจัดรูปที่ดินชายทะเลบางขุนเทียน แขกรับเชิญ คุณไทวุฒิ ขันแก้ว (วปอ.๖๕) 
ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 162,616