รายการคิดเพื่อชาติ ตอน แนวทางการเข้าถึงการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน แนวทางการเข้าถึงการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย แขกรับเชิญ ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 ส.ค.66Visitors: 150,704