รายการคิดเพื่อชาติ ตอน เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิคุ้มกันของคนรุ่นใหม่

วันเสาร์ที่ ๓๐ มี.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)
จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิคุ้มกันของคนรุ่นใหม่ แขกรับเชิญ คุณพัฒนา ทิวะพันธุ์  รองผู้อำนวยการหลักสูตรฝ่ายวิชาการ 

และคุณศรัญญา เรืองจริยะศิลป์ ประธานนักศึกษาหลักสูตร นพม. รุ่นที่ ๑๕  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 156,619