รายการคิดเพื่อชาติ ตอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์


วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พ.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) 
จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์  แขกรับเชิญ.  ศ.ดร.พญ อติพร อิงค์สาธิต (วปอ.๖๖) . ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Visitors: 156,625