รายการคิดเพื่อชาติ ตอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการบําบัดนํ้าเสีย

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พ.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) 

จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการบําบัดนํ้าเสีย. แขกรับเชิญ  คุณมนตรี สายชมภู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ลัคกี้ โปรเกรส ซัพพลาย จำกัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 156,628