รายการคิดเพื่อชาติ ตอน เทคโนโลยีบรอดแบนด์กับการพัฒนาประเทศ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน เทคโนโลยีบรอดแบนด์กับการพัฒนาประเทศ แขกรับเชิญ ดร.สุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง
(สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 และ รศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 66


Visitors: 162,618