รายการคิดเพื่อชาติ ตอน อากาศยานไร้คนขับอัจฉริยะ ฝีมือคนไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มี.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)
จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน อากาศยานไร้คนขับอัจฉริยะ ฝีมือคนไทย แขกรับเชิญ คุณพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 150,699