รายการคิดเพื่อชาติ ตอน อนาคตโทรทัศน์ไทย ไปทางไหนดี

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เม.ย. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)

จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอนอนาคตโทรทัศน์ไทย ไปทางไหนดี ? แขกรับเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต (วปอ.๖๕) กรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 156,628