รายการคิดเพื่อชาติ ตอน อนาคตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน อนาคตประเทศไทย

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน อนาคตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน อนาคตประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 66 แขกรับเชิญ : คุณกิตติกร ตันเปาว์  (วปอ.65)
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


Visitors: 150,704