รายการคิดเพื่อชาติ ตอน หอการค้ากลุ่มจังหวัด กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๓ ธ.ค. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน หอการค้ากลุ่มจังหวัด กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย แขกรับเชิญ
คุณณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคอีสานตอนบน ๑ และ ประธานกรรมการบริษัท โกเด้นท์ แลนด์ จำกัด (วปอ.๖๕) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Visitors: 162,621