รายการคิดเพื่อชาติ ตอน สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้แข็งแรง ปลอดภัยห่างไกลโรค

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มี.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการ
คิดเพื่อชาติ ตอน สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้แข็งแรง ปลอดภัยห่างไกลโรค แขกรับเชิญ รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล (วปอ.๖๕) กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดและมะเร็ง
ประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 162,621