รายการคิดเพื่อชาติ ตอน วปอ. ฐานรากที่สำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ

วันเสาร์ที่ ๒๐ ม.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน วปอ. ฐานรากที่สำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แขกรับเชิญ พลโท สมยศ ฉันทวรลักษณ์ (วปอ. ๖๓) ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


Visitors: 162,626