รายการคิดเพื่อชาติ ตอน รีไซเคิลอลูมิเนียมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย

นเสาร์ที่ ๑๓ เม.ย. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)
จัดรายการคิดเพื่อชาติตอน รีไซเคิลอลูมิเนียมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย แขกรับเชิญ คุณถกล ธนเลิศลาภ (สวปอ.มส.SML ๕)
ประธานบริษัท เมทเทิลคอมจำกัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 156,619